Mobilitatea personalului

Mişcarea personalului 2021-2022

 

Fisa de evaluare 2021-2022

Concursuri posturi aparute in timpul anului scolar

Sedinte publice – Posturi aparute in timpul anului scolar

Repartizare conform art 104 alin. 1 si 2 din Metodologie

Repartizare conform art. 104 alin 1 si 2

Sedinte de repartizare 8-9 septembrie 2021

Raport posturi 7 septembrie 2021

Raport posturi 5 septembrie 2021

Raport posturi 01 septembrie 2021

Detasare la cerere in primul an conform art. 86 alin. 13

Sedinta de repartiizare 2 septembrie 2021

Raport posturi 28 august 2021

Raport posturi 25 august 2021

Raport posturi 20 august 2021

Sedinte de repartizare 23-27 august 2021

Posturi 06 august 2021

Posturi 10 mai 2021

Posturi 29 aprilie 2021

Posturi  vacante/rezervate  8 aprilie 2021

Posturi rezervate 30 martie 2021

Posturi 4 martie 2021

Posturi vacante/rezervate 18 februarie 2021

Concurs Titularizare 2021

Mdificare contract din perioada determinjata in perioada nedeterminata

Concurs suplinire calificati

Concurs suplinire necalificati

Plata cu ora

Repartizare in baza mediei 2020_2019_2018_2017_2016_2015

Detasare in interesul invatamantului

Detasare la cerere prin continuitate

Detasare la cerere prin concurs specific

Reincadrare personal didactic pensionat

Continuitate cu media cel putin 7 si definitivat

Continuitate cu media cel putin 5

Pretransfer

Modificare contract din perioada determinata de un an in viabilitatea postului art. 93 alin. 1

Intregire de norma

Mentinere in activitate peste varsta de pensionare

Restrangere de activitate

Completare de norma ISJ

Completare de norma la nivel de scoala/consortiu/localitate

Transfer solutionare restrangere conform art.27 din Metodologie

Stabilire lista pensionari

Actualizare decizii

Metodologie, Calendar, Anexe, Cereri, Centralizator

Mişcarea personalului didactic 2020-2021

Fisa de evaluare mobilitate personal conform anexei 2 din Metodologie 2020-2021
Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru
Ordin ministru pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic – publicat in Monitorul Oficial

Pensionarea in timpul anului scolar

Sedinte publice – Posturi aparute in timpul anului scolar

Concursuri posturi aparute in timpul anului scolar

Sedinta de repartizare corecturi 17 septembrie 2020

Sedinta de repartizare corecturi 11 septembrie 2020

Repartizare conform art. 103 alin. 1 si 2

Detasari titulari 2020(conf art 84 alin.13)

Concurs Calificati

Concurs necalificati

Sedinta de repartizare 7-8 septembrie 2020

Sedinte de repartizare 3 semptembrie 2020

Sedinte de repartizare  19-21 august 2020

Sedinte de repartizare 24-27 august 2020

 

Posturi 7 septembrie 2020

Posturi 6 septembrie 2020

Posturi 4 septembrie 2020

Posturi 02 septembrie 2020

Posturi 28 august 2020

Posturi 25 august 2020

Posturi 24 august 2020

Posturi 18.08.2020

Posturi 14.08.2020

Posturi 29.05.2020

Posturi 05.03.2020

Posturi 21.02.2020

Plata cu ora
Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată
Concurs titularizare 2020

Continuitate cu media cel putin 5

Suplinire in baza notelor din 2019_2018_2017_2016_2015_2014

Detasare la cerere prin continuitate

Detasare la cerere prin concurs specific

Continuitate cu media cel putin 7 si definitivat sau inscris la definitivat

Reincadrare cadre didactice pensionate pe functia didactica

Detasare in interesul invatamantului

Etapa de pretransfer
Modificare contract in perioada viabilitatii postului
Transfer restrangere
Stabilire lista pensionari
Completare de norma la nivelul ISJ
Mentinere in activitate
Transfer conform art 48 alin 2 si 3
Intregire de norma

 

Completare de norma la nivelul unitatii scolare
Actualizare decizii

 

Mişcarea personalului didactic 2019-2020

Fisa de evaluare mobilitate personal conform anexei 2 din Metodologie 2019 2020

Concursuri organizate de unitati de invatamant

Sedinte publice – Posturi aparute in timpul anului scolar

Raport posturi 5 septembrie 2019

Sedinta publica 6 septembrie 2019

Incadrare conform art. 103 din Metodologie

Posturi 30 august 2019

Posturi 29 august 2019

Concurs judetean calificati

Concurs judetean necalificati

Raport posturi 27 august 2019

Raport posturi 25 august 2019

Raport posturi 23 august 2019

Raport posturi 22 august 2019

Raport posturi 21 august 2019

 

Raport posturi 1 august 2019

Detasari titulari 2019

Plata cu ora 2019

Modificarea contractelor de munca in urma obtinerii definitivatului

Sedinte publice 31 iulie- 1 august

Sedinte publice 22-30 august

Detasare in interesul invatamantului

Modificarea duratei contractului din durata determinata de 1 an pe durata de viabilitate a postului catedrei

Concurs judetean calificati

Concurs judetean necalificati

Concurs Titularizare 2019

Suplinire in baza concursirilor de titularizare 2018-2017-2016-2015-2014-2013

Detasare la cerere prin concurs specific

Detasare la cerere prin continuitate

Continuitate la suplinire cu media cel putin 7 si definitivat

 

Continuitate la suplinire cu media cel putin 5

Reincadrare in functia didactica a cadrelor didactice pensionate

Etapa de pretransfer

 

Tituarizare conform art. 253

Actualizare decizii de numire

Transfer restrangere de activitate

Transfer restrangere de activitate cu art. 48

Mentinere in activitate ca titular peste varsta de pensionare

Stabilire lista cadre didactice pensionabile la 1 septembrie 2019

Completare de norma la nivel de ISJ

Completare de norma la nivel de US

Intregire de norma

Metodologie, calendar, centralizator si modele cereri metodologie