Mobilitatea personalului

Mişcarea personalului didactic 2020-2021

Fisa de evaluare mobilitate personal conform anexei 2 din Metodologie 2020-2021
Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru
Ordin ministru pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic – publicat in Monitorul Oficial

Sedinte publice – Posturi aparute in timpul anului scolar

Concursuri posturi aparute in timpul anului scolar

Sedinta de repartizare corecturi 17 septembrie 2020

Sedinta de repartizare corecturi 11 septembrie 2020

Repartizare conform art. 103 alin. 1 si 2

Detasari titulari 2020(conf art 84 alin.13)

Concurs Calificati

Concurs necalificati

Sedinta de repartizare 7-8 septembrie 2020

Sedinte de repartizare 3 semptembrie 2020

Sedinte de repartizare  19-21 august 2020

Sedinte de repartizare 24-27 august 2020

 

Posturi 7 septembrie 2020

Posturi 6 septembrie 2020

Posturi 4 septembrie 2020

Posturi 02 septembrie 2020

Posturi 28 august 2020

Posturi 25 august 2020

Posturi 24 august 2020

Posturi 18.08.2020

Posturi 14.08.2020

Posturi 29.05.2020

Posturi 05.03.2020

Posturi 21.02.2020

Plata cu ora
Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată
Concurs titularizare 2020

Continuitate cu media cel putin 5

Suplinire in baza notelor din 2019_2018_2017_2016_2015_2014

Detasare la cerere prin continuitate

Detasare la cerere prin concurs specific

Continuitate cu media cel putin 7 si definitivat sau inscris la definitivat

Reincadrare cadre didactice pensionate pe functia didactica

Detasare in interesul invatamantului

Etapa de pretransfer
Modificare contract in perioada viabilitatii postului
Transfer restrangere
Stabilire lista pensionari
Completare de norma la nivelul ISJ
Mentinere in activitate
Transfer conform art 48 alin 2 si 3
Intregire de norma

 

Completare de norma la nivelul unitatii scolare
Actualizare decizii

 

Mişcarea personalului didactic 2019-2020

Fisa de evaluare mobilitate personal conform anexei 2 din Metodologie 2019 2020

Concursuri organizate de unitati de invatamant

Sedinte publice – Posturi aparute in timpul anului scolar

Raport posturi 5 septembrie 2019

Sedinta publica 6 septembrie 2019

Incadrare conform art. 103 din Metodologie

Posturi 30 august 2019

Posturi 29 august 2019

Concurs judetean calificati

Concurs judetean necalificati

Raport posturi 27 august 2019

Raport posturi 25 august 2019

Raport posturi 23 august 2019

Raport posturi 22 august 2019

Raport posturi 21 august 2019

 

Raport posturi 1 august 2019

Detasari titulari 2019

Plata cu ora 2019

Modificarea contractelor de munca in urma obtinerii definitivatului

Sedinte publice 31 iulie- 1 august

Sedinte publice 22-30 august

Detasare in interesul invatamantului

Modificarea duratei contractului din durata determinata de 1 an pe durata de viabilitate a postului catedrei

Concurs judetean calificati

Concurs judetean necalificati

Concurs Titularizare 2019

Suplinire in baza concursirilor de titularizare 2018-2017-2016-2015-2014-2013

Detasare la cerere prin concurs specific

Detasare la cerere prin continuitate

Continuitate la suplinire cu media cel putin 7 si definitivat

 

Continuitate la suplinire cu media cel putin 5

Reincadrare in functia didactica a cadrelor didactice pensionate

Etapa de pretransfer

 

Tituarizare conform art. 253

Actualizare decizii de numire

Transfer restrangere de activitate

Transfer restrangere de activitate cu art. 48

Mentinere in activitate ca titular peste varsta de pensionare

Stabilire lista cadre didactice pensionabile la 1 septembrie 2019

Completare de norma la nivel de ISJ

Completare de norma la nivel de US

Intregire de norma

Metodologie, calendar, centralizator si modele cereri metodologie

Mişcarea personalului didactic 2018-2019

Fisa de evaluare miscarea personalului didactic 2018-2019 (conf. anexei 2 din Metodologie)
Concursuri organizate de unitati de invatamant
Posturi aparute in timpul anului scolar
Sedinta publica corecturi
Repartizare conform art. 103 alin. 1 din Metodologie
Concurs calificati si necalificati 28 august 2018
Sedinte publice 29-31 august 2018
Detasari titulari 2018
Sedinte publice 21-24 august 2018
Concurs Titularizare 2018
Plata cu ora si cumul
Concurs judetean calificati
Concurs judetean necalificati
Restrangere de activitate
Repartizare in baza mediilor din 2017,2016,2015,2014,2013,2012
Detasare in interesul invatamantului
Reincadrare personal didactic pensionat
Detasare la cerere prin concurs de titularizare sau prin concurs specific
Detasare la cerere prin continuitate
Suplinire continuitate definitivat si media cel putin 7
Suplinire continuitate cu media cel putin 5
Etapa de pretransfer
Titularizare conform art. 253
Actualizare decizii conform centralizatorului
Actualizare decizii in urma restructurarii/reorganizarii retelei scolare
Transfer restrangere de activitate
Transfer restrangere de activitate cu art. 48 alin. 2 si 3
Mentinere in activitate ca titular peste varsta de pensionare
Stabilire lista cadre didactice pensionabile la 1 septembrie 2018
Completare de norma la nivel de ISJ
Completare de norma la nivel de US
Intregire de norma
Metodologie, calendar, centralizator si modele cereri metodologie

Mişcarea personalului didactic 2017-2018

Fisa de evaluare miscare personalului didactic (conf. anexei 2 din Metodologie)
Concursuri organizate de unitatile scolare
Posturi aparute in timpul anului scolar
Sedinta publica 12 septembrie 2017
Rapoarte posturi 7 septembrie 2017
Rapoarte posturi 6 septembrie 2017
Repartizare conform art. 103 alin.1 din Medologie
Sedinta publica 8 septembrie 2017
Concurs suplinire calificati
Testarea suplinitorilor necalificati

 

Posturi ocupate/neocupate 31 august 2017
Posturi ocupate/neocupate 30 august 2017
Posturi ocupate/neocupate 29 august 2017
Posturi vacante/rezervate/ocupate 25 august 2017
Repartizare conform art. 102 din Medologie
Programare sedinte publice 28-31 august 2017
Concurs Titularizare 2017
Detasare in interesul invatamantului
Plata cu ora
Concurs suplinire calificati
Completare de norma si restrangere de activitate august
Detasari titulari in primul an
Testarea suplinitorilor necalificati
Detasare la cerere prin concurs specific respectiv concurs de titularizare
Repartizare prin suplinire in baza concursurilor de Titularizare 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Detasare la cerere prin continuitate
Reincadrare in invatamant pentru fostii titulari
Continuitati cu nota cel putin 7 si definitivat
Continuitati cu nota cel putin 5
Titularizare conform art. 253
Etapa de pretransfer
Transfer restrangere de activitate
Completare de norma la nivel de ISJ
Transfer restrangere de activitate cu art. 48 alin. 2 si 3
Mentinere in activitate ca titular peste varsta de pensionare
Completare de norma la nivel de US

 

Intregire de norma
Metodologie, calendar, centralizator si modele cereri metodologie

Mişcarea personalului didactic 2016-2017

Concursuri organizate de unitatile scolare
Posturi aparute in timpul anului scolar
Fisa de evaluare miscare personalului didactic (conf. anexei 2 din Metodologie)
Sedinta publica corecturi 13 septembrie 2016
Raport posturi 8 septembrie 2016
Sedinte publice 8-9 septembrie 2016
Detasari titulari 2016
Repartizare conform art. 103 alin.1 din Medologie
Raport posturi 2 septembrie 2016
Sedinta publica 2 septembrie 2016
Detasare la cerere-titulari 2016 conf. art. 84 alin. 13
Raport posturi 29 august 2016
Sedinta publica 26 august 2016
Plata cu ora
Concurs suplinire calificati
Concurs suplinire necalificati
Repartizare conform art. 102 din Medologie
Raport posturi 23 august 2016
Ocupari/Posturi/Detasare la cerere
Programare sedinte publice 19 august 2016
Lista posturi 10 august 2016
Concurs Titularizare
Detasare in interesul invatamantului
Plata cu ora
Concurs suplinire calificati
Concurs suplinire necalificati
Suplinire in baza notelor 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
 Detasare la cerere prin concurs specific/continuitate
Titularizare art. 253
Reincadrare in invatamant pentru fostii titulari
Prelungire activitate prin continuitate cu nota cel putin 7 cu definitivat sau inscrisi la definitivat
Prelungire activitate cu nota cel putin 5
Etapa de pretransfer
Restrangere de activitate
Completare de norma la nivel de ISJ
Intregire de norma
Transfer restrangere de activitate conform art. 48, alin. 2 si 3 din metodologie
Mentinere in activitate ca titular cu pana la 3 ani peste varsta de pensionare
Metodologie, calendar, centralizator si modele cereri metodologie