Mişcarea personalului didactic 2020-2021

Fisa de evaluare mobilitate personal conform anexei 2 din Metodologie 2020-2021
Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministru
Ordin ministru pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic – publicat in Monitorul Oficial

Posturi 29.05.2020

Posturi 05.03.2020

Posturi 21.02.2020

Concurs titularizare 2020

Continuitate cu media cel putin 5

Suplinire in baza notelor din 2019_2018_2017_2016_2015_2014

Detasare la cerere prin continuitate

Detasare la cerere prin concurs specific

Continuitate cu media cel putin 7 si definitivat sau inscris la definitivat

Reincadrare cadre didactice pensionate pe functia didactica

Detasare in interesul invatamantului

Etapa de pretransfer
Modificare contract in perioada viabilitatii postului
Transfer restrangere
Stabilire lista pensionari
Completare de norma la nivelul ISJ
Mentinere in activitate
Transfer conform art 48 alin 2 si 3
Intregire de norma

 

Completare de norma la nivelul unitatii scolare
Actualizare decizii