Mişcarea personalului didactic 2017-2018

Fisa de evaluare miscare personalului didactic (conf. anexei 2 din Metodologie)
Concursuri organizate de unitatile scolare
Posturi aparute in timpul anului scolar
Sedinta publica 12 septembrie 2017
Rapoarte posturi 7 septembrie 2017
Rapoarte posturi 6 septembrie 2017
Repartizare conform art. 103 alin.1 din Medologie
Sedinta publica 8 septembrie 2017
Concurs suplinire calificati
Testarea suplinitorilor necalificati

 

Posturi ocupate/neocupate 31 august 2017
Posturi ocupate/neocupate 30 august 2017
Posturi ocupate/neocupate 29 august 2017
Posturi vacante/rezervate/ocupate 25 august 2017
Repartizare conform art. 102 din Medologie
Programare sedinte publice 28-31 august 2017
Concurs Titularizare 2017
Detasare in interesul invatamantului
Plata cu ora
Concurs suplinire calificati
Completare de norma si restrangere de activitate august
Detasari titulari in primul an
Testarea suplinitorilor necalificati
Detasare la cerere prin concurs specific respectiv concurs de titularizare
Repartizare prin suplinire in baza concursurilor de Titularizare 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Detasare la cerere prin continuitate
Reincadrare in invatamant pentru fostii titulari
Continuitati cu nota cel putin 7 si definitivat
Continuitati cu nota cel putin 5
Titularizare conform art. 253
Etapa de pretransfer
Transfer restrangere de activitate
Completare de norma la nivel de ISJ
Transfer restrangere de activitate cu art. 48 alin. 2 si 3
Mentinere in activitate ca titular peste varsta de pensionare
Completare de norma la nivel de US

 

Intregire de norma
Metodologie, calendar, centralizator si modele cereri metodologie