Mişcarea personalului didactic 2018-2019

Fisa de evaluare miscarea personalului didactic 2018-2019 (conf. anexei 2 din Metodologie)
Concursuri organizate de unitati de invatamant
Posturi aparute in timpul anului scolar
Sedinta publica corecturi
Repartizare conform art. 103 alin. 1 din Metodologie
Concurs calificati si necalificati 28 august 2018
Sedinte publice 29-31 august 2018
Detasari titulari 2018
Sedinte publice 21-24 august 2018
Concurs Titularizare 2018
Plata cu ora si cumul
Concurs judetean calificati
Concurs judetean necalificati
Restrangere de activitate
Repartizare in baza mediilor din 2017,2016,2015,2014,2013,2012
Detasare in interesul invatamantului
Reincadrare personal didactic pensionat
Detasare la cerere prin concurs de titularizare sau prin concurs specific
Detasare la cerere prin continuitate
Suplinire continuitate definitivat si media cel putin 7
Suplinire continuitate cu media cel putin 5
Etapa de pretransfer
Titularizare conform art. 253
Actualizare decizii conform centralizatorului
Actualizare decizii in urma restructurarii/reorganizarii retelei scolare
Transfer restrangere de activitate
Transfer restrangere de activitate cu art. 48 alin. 2 si 3
Mentinere in activitate ca titular peste varsta de pensionare
Stabilire lista cadre didactice pensionabile la 1 septembrie 2018
Completare de norma la nivel de ISJ
Completare de norma la nivel de US
Intregire de norma
Metodologie, calendar, centralizator si modele cereri metodologie